Феникс- ел.система

От 2017/2018 учебна година в ОУ "Георги Бенковски" се въвежда нова електронна система. Феникс е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка, без ограничение във времето на ползване. Тя включва всички важни модули, подпомагащи учебния процес в училище: - Електронен дневник - Съобщения за класа - Уроци - Домашни работи - Тестове Достъпът до електронната система за обучение Феникс се осъществява от адрес http://s36.e-phoenix.bg/ . За да влезете в системата, въведете електронната си поща и паролата, която сте получили от класния ръководител.