Педагогически състав

Директор
Лиляна Зирева
Зам.директор
Иван Цветанов Малчев
Подготвителна група
Мария Димитрова Терзиева
Учители начален етап
Радка Мешкова
Здравка Павлова
Зорка Радева
Мустафа Бахчели
Учители прогимназиален етап
Михаил Мариновски
Елена Златкова
Илия Шулев
Ана Рамова
Кирил Колчагов
Николина Томова
Педагогически съветник
Васил Узунов
Психолог
Ангел Владимиров Симеонов
Ресурсен учител
Николай Кирилов Мешков
Логопед
Юлия Димитрова Маркова