За нас

Основно училище “ Георги Бенковски “ е най-младото на територията на община Велинград. До 1955 година учениците са се обучавали в прогимназия “ Кирил и Методий „. По редица обективни причини децата не са посещавали редовно училище. През 1969 година е построена нова сграда с 4 класни стаи. За директор е назначена Минка Попова. Всички ученици от Асфалтова база се преместват като общият им брой е 232. През 1977 година училището е преустроено в основно професионално със засилено трудово обучение по специалностите : дървообработване, металообработване и шев. През 1978 постройката е вече с 8 класни стаи и е наградено с указ на Държавния съвет за постижения в работата с учениците. Ансамбъл “ Берьозка “ печели сребърни медали от фестивала на художествената самодейност през 1989 година. Ръководител е Елена Павлова. През 1992 година футболният отбор печели първо място на Общинските ученически игри. Танцовият състав печели първо място на ромския фестивал в Костандово през 2002 година. На окръжните състезания в гр. Пазарджик по футбол и народна топка през 2008 година учениците се класират втори. Същата година сградата е санирана по проект “ Красива България „. Директори на училището : Минка Попова , Тодор Пашов, Елена Калоянова, Янко Павлов, Йорданка Виденова, Лиляна Зирева.